Acord pentru marketing

Termeni și condiții

In conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, SRL „Purple Media”, IDNO: 1016600039211, cu sediul înregistrat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. N. Testemițeanu, 20/1, ap. 31, e-mail: hello@old.purple.md, tel. 078 252 255 (denumită în continuare – Prestator), intenţionează să administreze, să colecteze, să înregistreze, să stocheze și să utilizeze (împreuna „Prelucreze”) datele dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, în conformitate cu Legea, termenii şi condiţiile descrise mai jos.

Prin bifarea căsuței „Sunt de acord să primesc noutăți si oferte comerciale”, în calitate de potențial client, î-mi exprim consimţămantul în vederea Prelucrării datelor mele cu caracter personal, după cum urmează:

1. Prelucrare

SRL „Purple Media” intentionează sa prelucreze următoarele categorii de date cu caracter personal:

  1. numele şi prenumele;
  2. numărul de telefon mobil;
  3. adresa email.
2. Scopul

2.1 SRL „Purple Media” va Prelucra datele personale pentru scopuri de marketing, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, sms, apel telefonic, pentru evaluarea nevoilor dumneavoastră și furnizarea de recomandări, evaluării creșterii gradului de satisfacție, pentru organizarea de evenimente interne şi externe, respectiv invitarea dumneavoastră la aceste evenimente, pentru promovarea serviciilor, pentru transmiterea de comunicări legate de evenimentele organizate de către societate, despre produse și servicii noi, expedierea ofertelor comerciale, speciale, promoțiilor și a noutăților, etc.

3. Destinatari

Datele personale pot fi accesate de angajaţii organizației „Purple Media” SRL, în conformitate cu atribuţiile specifice funcţiei lor şi cu regulamentul intern al societății.

4. Durata

SRL „Purple Media” intenţionează să Proceseze datele personale pe o durată de 6 /șase/ luni, după care vor fi distruse.

5. Transmiterea datelor

Beneficiarul î-și exprimă acordul ca Prestatorul să transmită datele sale cu caracter personal partenerilor săi întru executarea prezentului angajament, dar nelimitandu-se la acestea, inclusiv pentru: transmiterea mesajelor prin SMS, e-mail, apelarea telefonică, etc.

6. Drepturi

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 133 din 08.07.2011, sunteţi informat că aveţi urmatoarele drepturi în legatură cu Prelucrarea de către SRL „Purple Media” a datelor cu caracter personal:

  • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor personale, precum şi cu privire la datele care fac obiectul Prelucrării și a originii acestor date;
  • Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal;
  • Dreptul de intervenenţie (rectificare, blocare, stergere, actualizare) asupra datelor cu caracter personal;
  • Dreptul de obiecţie cu privire la Prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale adoptate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal prin mijloace automate;
  • Dreptul de a consulta registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal;
  • Dreptul de a înainta plangere Centrului National pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal precum şi de a se adresa instanţei, pentru atacarea deciziilor operatorului „Purple Media” SRL, în conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011.

În cazul în care doriţi să vă dezabonați, puteţi să trimiteți o cerere pe adresa electronică hello@old.purple.md sau prin accesarea link-ului de dezabonare.

Data intrării în vigoare: 21 februarie 2018.